Puheen selvyys

Puheen selvyys tarkoittaa puheen siirron laatua puhujalta kuulijalle. Kaikuisassa huoneessa, jossa on korkea taustamelu, voi olla vaikea saada selvää puheesta.   

Epäselvä

Selvä

 
 

Clarity. Room acoustic descriptors.

 
Ääntä, joka saavuttaa kuulijan ensimmäiseksi, kutsutaan suoraksi ääneksi. Sitä seuraa aikaiset heijastukset. Ne saavuttavat kuulijan 50 ms kuluessa ja ne tukevat suoraa ääntä ja siksi niillä on myönteinen vaikutus puheen selvyyteen. Myöhäisemmät heijastukset saattavat olla häiritseviä. 
 
 
Puheen selvyyttä kuvaava tunnusluku  (C50) vertaa aikaisten heijastumien ääninergiaa myöhäisten heijastumien äänienergiaan. Korkea arvo on suotuisa puheen selkeydelle. 
 
Puheen selvyyttä kuvaa myös STI eli puheensiirtoindeksi. Jos puheen siirto on täydellistä, silloin STI = 1. Tavanomaisessa luokkahuoneessa STI pitäisi olla ainakin 0,75.
Kun puheensiirto on epäselvää, puheen vaihtelua on vaikea ymmärtää. Tekijät, jotka heikentävät puheen siirtoa eli alentavat STI-arvoa ovat esimerkiksi taustamelu, pitkä jälkikaiunta ja kaiut.  
STI bad speech transmision
Heikko puheensiirto.
 
STI good speech transmission
Hyvä puheensiirto.
 
Koettu tekijä
Objektiivinen kuvaaja
Lyhenne
Yksikkö
Selite
Standardi
Puheen selvyys
Puheen selvyys Mittaa huoneen aikaisten ja myhäisten heijastumien suhdetta. 
Puheen selvyys
Puheen siirtoindeksi STI Indeksi (0-1) Mittaa puheen siirron laatua puhujalta kuulijalle.  IEC 60268-16