Akustiikkatutkimus vanhusten hoitopaikoissa

Nicole van Houtin johdolla tehtävässä tutkimuksessa tarkastellaan nyt ensimmäistä kertaa akustiikan merkitystä vanhusten hoitopaikoissa. Hän on hollantilaisen Level Acousticsin, Eindhovenin teknologiayliopiston rakennetun ympäristön laitokselta alkunsa saaneen spin-off -yrityksen osaomistaja. Yritys osallistuu HU University of Applied Sciences Utrechtin käynnistämään suureen tutkimusprojektiin, joka tunnetaan nimellä ”Life enrichment care. Building physics interventions for the well-being of frail elderly.” (Elämää rikastuttava hoito. Rakennusfyysiset interventiot heikkokuntoisten vanhusten hyvinvoinnin parantamiseksi.)

Projektin tarkoituksena on parantaa fyysistä ympäristöä asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi. Lisäksi tarkoitus on saada aikaan akustiikkaa koskevat ohjeistukset tai säännökset, jotka voidaan sisällyttää rakennusteollisuuden suorituskykyvaatimuksiin.

Nicole van Houtin mukaan ohjeistuksen aikaansaaminen on olennaisen tärkeää.
”Kohonneet melutasot vaikuttavat merkittävästi terveyteemme. Äänet ovat paineaaltojen jatkuvaa värähtelyä. Nämä paineaallot voivat laukaista kehon stressivasteen. Tätä tapahtuu terveissä nuorissa henkilöissä, mutta heikoissa vanhuksissa niiden vaikutus on vielä suurempi.”

format_quote

Hyvän akustiikan ei tarvitse olla erittäin kallista, kun se integroidaan suunnitteluun jo alusta pitäen.

Nicole van Hout

Nicole van Hout

 

Korkeiden taustamelutasojen tiedetään aiheuttavat stressiä, korkeaa verenpainetta, uupumusta ja univaikeuksia. Vanhusten hoidossa nämä ongelmat jäävät usein huomiotta. Mutta niin ei saisi olla, Nicole van Hout vakuuttaa. ”Dementiaa sairastavat vanhukset ovat herkempiä aistiärsykkeille”, hän sanoo. ”Liiallinen taustamelu voi aiheuttaa stressiä ja levottomuutta ja jopa aggressiivisuutta.”

Tähän liittyy myös toinen ikäihmisiä vaivaava ongelma: korkeat taustamelutasot heikentävät puheen selkeyttä, mikä vaikeuttaa keskustelujen ymmärtämistä.

”Kuulo on heikentynyt noin 64 prosentilla 80-vuotiaista. Vanhuuden huonokuuloisuutta kutsutaan lääketieteessä termillä presbyakuusi. Kuulonaleneman vuoksi vanhusten on vaikea ymmärtää puhetta ja osallistua keskusteluihin. Tämä voi pahimmillaan johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen ja yksinäisyyteen.”

Nicole van Houtin johtamaan tutkimusprojektiin osallistuvilla terveydenhoidon organisaatioilla ja yliopistoilla on asiasta selvä käsitys. Niiden mielestä arkkitehtien ja suunnittelijoiden tulisi ehdottomasti lakata suhtautumasta akustiikkaan toissijaisena tekijänä. ”Erityisen huomion kiinnittäminen akustiikkaan ei ole ylellisyyttä vaan välttämättömyys.”

Noin 64 %:lla 80-vuotiaista on kuulo-ongelmia.

Noin 64 %:lla 80 vuotiaista on kuulo-ongelmia

 

Nicole van Houtin mukaan ”hyvän” akustiikan ei tarvitse olla erittäin kallista, kun se integroidaan suunnitteluun jo alusta pitäen. ”Ääntä vaimentava katto lyhentää jälkikaiunta-aikaa. Tämä parantaa merkittävästi puheen ymmärrettävyyttä.”

Vaikutukset ovat konkreettisia ja mitattavia. Tutkijoiden käytettävissä on useita akustisia parametreja: jälkikaiunta-aika, puheen ymmärrettävyysindeksi ja taustamelutasot. ”Vanhusten hoitoon osallistuvat organisaatiot pystyvät osoittamaan selvästi akustiikan parantumisen”, Nicole van Hout sanoo.

”Elämää rikastuttavan” tutkimusprojektin odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Teksti: Aliëtte Jonkers

Kuvat: Petra Appelhof ja Ingredientmedia. 

Tutkimus Terveydenhuolto