Klasy pochłaniania dźwięku

Wykresy pochłaniania przedstawione w tej publikacji pokazują praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku, αp, zgodnie z normą międzynarodową EN ISO 11654. Ta sama norma określa pojedynczą wartość pochłaniania dźwięku, αw, oraz klasy pochłaniania dźwięku, które są podawane dla naszych systemów. 

 Diagram
1. Klasa pochłaniania A
2. Klasa pochłaniania B
3. Klasa pochłaniania C
4. Klasa pochłaniania D
5. Klasa pochłaniania E
6. Nie sklasyfikowano
7. Częstotliwość Hz
8. αp Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
 
Klasy pochłaniania dźwięku mają oznaczenie A-E, według którego klasa pochłaniania dźwięku A ma najwyższy poziom absorpcji dźwięku. Wyspecyfikowana całkowita wysokość systemu (c.w.k) musi być zawsze podawana dla danej klasy pochłaniania dźwięku.
Norma ASTM C 423 określa dwie różne pojedyncze wartości, NRC (Noise Reduction Coefficient – Współczynnik redukcji szumu) i SAA (Sound Absorption Average – średnią pochłaniania dźwięku). Obydwie te wartości są obliczane jako średnia w zakresach częstotliwości (250-2000 Hz i 200-2500 Hz odpowiednio).
 

1. Powierzchnia pomieszczenia
2. Całkowita wysokość konstrukcyjna (c.w.k)
3. Absorber dźwięku

 

Wszystkim rodzajom wartości pochłaniania dźwięku i krzywym muszą towarzyszyć liczby, określające ogólną całkowitą wyskość konstrukcyjną (c.w.k.). Wartości pochłaniania dźwięku bez odpowiadających im wartości c.w.k. są nieprzekonujące i nie mogą być używane do porównań.
 
UWAGA: Podane współczynniki pochłaniania dźwięku, jak również własności pożarowe ulegną pogorszeniu, jeżeli nasze wyroby zostaną ponownie pomalowane.
 
 
WARTOŚCI POCHŁANIANIA DŹWIĘKU:
Najwyższa możliwa klasa pochłaniania dźwięku zgodnie ze zgłoszonymi pomiarami absorpcji akustycznej. (Zobacz klasyfikację dla różnych całkowitych wysokości systemu c.w.k w opisie produktu).
 
* Także przy montażu bezpośrednim
Akustyka w teorii Biura Służba zdrowia Edukacja