Sviyaga Hills, Children's Creative Centre

Projekt: Centrum kreatywności dla dzieci Sviyaga Hills

Kraj/miasto: Rosja / Tatarstan

Architekt: Bozhena Khachaturyan

Fotograf: Olga Melekestseva


 

Showcase/Gallery Solo Freedom Edukacja