Informacja o ochronie danych

Nasza siedziba znajduje się w Gliwicach. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 86064, kapitał zakładowy 314 627 500,- zł, NIP 5220101585.

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Okrężna 16, 44-10 Gliwice,

e-mailem na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com,

telefonicznie pod numerem: +48 32 339 63 00.

 

Jakie masz prawa?

  1.        dostępu do Twoich danych,
  2.        ich poprawiania,
  3.        żądania ich usunięcia,
  4.        ograniczenia przetwarzania,
  5.        wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6.        prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

 

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1. W celu wykonania umowy w przedmiocie usługi polegającej na udostępnieniu spersonalizowanej instrukcji obsługi.
2. Marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych.

 

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, ale bez podania Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy dotyczącej wygenerowania spersonalizowanej instrukcji obsługi.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Wykonania umowy, czyli art. 6 ust. 1 lit. b oraz realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, a w szczególności dotyczącego naszych produktów, usług oraz przeprowadzanych szkoleń i konferencji.

 

Komu przekażemy Twoje dane?

  1.       podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas,
  2.      dostawcom narzędzi marketingowych (w tym analitycznych). 

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas niezbędny do realizacji umowy o udostępnienie spersonalizowanej instrukcji oraz przecz czas trwania uprawnień wynikających z rękojmii lub gwarancji, by móc zweryfikować korzystanie z naszych produktów zgodnie z przekazaną instrukcją, a także przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowego działania naszych produktów, czyli przez okres do upływu terminów przedawnienia. Natomiast w zakresie działań marketingowych przez czas ich prowadzenia lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić, gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać.