Saint-Gobain huvudkontor

Om Saint-Gobain

Ecophon ingår i Saint-Gobain, ett av världens 100 ledande industriföretag. Saint-Gobain är världsledande inom byggindustrin och har stark fokus på hållbarhet och innovation.

För dig som kund eller leverantör, innebär det extra trygghet och säkerhet att arbeta med Saint-Gobains omfattande nätverk och forskningsanläggningar.

Och du som framtida medarbetare, blir inte bara en del av ett internationellt företag, utan också en stor koncern med goda möjligheter till rörlighet.


Mer information om Saint-Gobain: 

Facebook-color.svg