Hållbarhet genom svensk innovation

Vi på Ecophon är stolta över att bidra till en hållbar verksamhet, i alla aspekter. Vi har en grundläggande respekt för människor och bryr oss om alla miljöer de vistas i. Därför arbetar vi kontinuerligt för att förbättra våra tillverkningsmetoder, de material vi använder och allt annat som bidrar till vår miljöpåverkan. 

Vi gör djupgående livscykelanalyser för att avslöja varje aspekt av våra produkters miljöpåverkan. Utifrån den kunskapen kan vi utmana oss själva att bli ännu bättre i varje led, på allt från inköp av råmaterial och produktion till transporter och avfallshantering.