Ladda ner broschyrer

Här kan du ladda ner broschyrer i PDF-format!

 

  

   

Ecophon Solo Textile - ett uttryck av frihet med känsla av textil

Med sina utmärkta akustiska egenskaper är Solo™ Textile vårt senaste exempel på hur design och funktionalitet kan harmonisera för att skapa en miljö som är behaglig för
ögat, örat och själen.

 
         
     

Ecophon Hygiene™ - Ljudabsorberande lösningar för alla hygienkrav

Den omfattande Ecophon Hygiene™ familjen erbjuder ljudabsorberande lösningar för miljöer med specifika hygienkrav som desinfektion, vattentålighet eller behovet av att tåla högtryckstvätt. (pdf 9 MB)

 
         
     

Healthcare magazine

Lär dig hur buller påverkar kvaliteten på vård i vårdmiljöer och vilka akustiklösningar som uppfyller hygienkraven i olika typer av sjukhusmiljöer. (ENG, pdf 2 MB)

 
         
     

Ecophon Hygiene Performance™ Care Wall

Hygiene Performance Care Wall är en väggabsorbent speciellt anpassad för vårdmiljöer, med ett ytskikt som är lätt att desinficera och har total resistens mot mögel och bakterier. (3 MB)

 
         
   

Buller orsakar sömnstörningar

för patienter på intensivvårdsavdelning (pdf A5 1 MB)

 
         
     

Den ultimata simhallsmiljön

Ecophons uppdaterade sortiment för simhallar och badhus inkluderar ljudabsorberande heltäckande tak, frihängande absorbenter och väggabsorbenter. (pdf 4 MB)

 
         
  

Express yourself - med Ecophon Solo

Med sina akustiska egenskaper är Ecophon Solo™ ett exempel på hur design och funktionalitet kan harmonisera för att skapa en atmosfär
som är behaglig för ögat, örat och själen.

 
         
   

Time to focus - på visuell akustik

Ecophon Focus™ är vår mest omfattande produktfamilj och tillgodoser både akustisk och visuell design och erbjuder enastående visuell akustik. (pdf 2 MB)

 
         
   

Skapa rum för kunskap - med akustiklösningar från Ecophon 

Inom utbildning är det viktigt att minska störningar från lågfrekvent bakgrundsljud och att ha en bra ljudmiljö överlag. Om man lyckas med detta har både elever och lärare stor nytta av det. (pdf 4 MB)

 
         
   

Bättre luft, bättre för dig - Förbättra akustik och inomhusluftens kvalitet med Ecophon 

Inomhusmiljön uppmärksammas mer än någonsin tidigare. Detta märks av
allt strängare regler för de produkter som används i byggbranschen och den
utbredda användningen av miljöcertifieringssystem av byggnader och produkter. (pdf 1 MB)

 
         
   

Ecophon Akusto - upptäck olika vertikala lösningar 

Ecophon Akusto är en rad innovativa, högeffektiva och visuellt tilltalande vertikala absorbenter. Häng dem på väggen eller placera dem som fristående skärmar och förvandla en öppen yta till en funktionell arbetsplats. De är ett naturligt komplement till våra undertaksystem och frihängande enheter. (pdf 4 MB)

 
         
   

Förbättra arbetsplatsen med Aktivitetsbaserad Akustisk Design 

Ecophon har under många år utvecklat kunskap och akustiksystem för bättre ljudmiljö i öppna kontor, där kraven på flexibilitet och effektivitet samtidigt uppfylls. (pdf 2 MB) 

 
         
   

Kontorslokaler - Du kan bidra till att företag blir mer produktiva

Ecophon har under många år utvecklat kunskap och akustiksystem för bättre ljudmiljö i öppna kontor, där kraven på flexibilitet och effektivitet samtidigt uppfylls. (pdf 1 MB)

 
         
   

Utbildningslokaler - Du kan bidra till en bättre skola

I våra skolor skapas framtiden. Här ska lärarna förmedla kunskap och eleverna lära för livet. Det är en utmanande uppgift och med en god ljudmiljö ökar chanserna att lyckas. (pdf 1 MB)

 
         
   

Vårdmiljöer - Ljudmiljön påverkar vårdresultatet

På sjukhus kan vi uppleva högt ljud från bl.a medicinteknisk utrustning, transporter och högt tal, vilket ofta skapar en stressig ljudmiljö. Målet är inte att ta bort allt ljud, utan att se till att önskvärda och viktiga ljud når fram och att störande och onödiga ljud dämpas eller elimineras. (pdf 1 MB)