Ljudtryck och decibel

Vad är ljudtrycksnivå?

Ljudtryck, eller ljudtrycksnivå, är resultatet av de tryckvariationer i luften som ljudvågorna åstadkommer. Det lägsta ljudtryck en människa kan uppfatta kallas hörtröskel, det högsta man kan stå ut med benämns smärtgränsen. Ljudtrycket vid smärtgränsen är en miljon gånger större än vid hörtröskeln.

Varför använder vi en decibelskala?

För att slippa hantera tal med så stor spännvidd används en komprimerad, logaritmisk skala uttryckt i decibel (dB). Här har lägsta ljudtrycksnivån värdet 0 dB (hörtröskeln) och smärtgränsen cirka 120 dB.

Läggs värden samman på en logaritmisk skala blir resultatet annorlunda än på en linjär skala. Adderas två lika starka ljudkällor till varandra, ökar den sammanlagda ljudtrycksnivån inte till det dubbla värdet utan med tre decibel.