Funktionskrav

Produktegenskaper och prestanda ska överensstämma med byggnormer, regler och individuella specifikationer, som tar hänsyn till både nuvarande och framtida verksamheter i lokalen.

Åtkomlighet

Ecophons erbjuder undertakssystem med full demonterbarhet, även med dolda bärverkskonstruktioner.

Luftgenomsläpplighet

I vissa utrymmen, till exempel renrum, krävs det att lufttrycket kontrolleras.

CE-märkning

Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964:2014.

Kemisk beständighet

Vissa av Ecophons produkter är utvecklade för att tåla vanliga rengörings- och desinfektionsmedel.

Renrum

Alla Ecophon Hygiene™-produkter är klassificerade enligt ISO 14644- 1:2015. Detta görs för att säkerställa att produkterna uppfyller renrumskraven.

Rengörbarhet

Rengöringsmetoder som används för Ecophons system och hur man kan undvika onödig nedsmutsning av undertaket.

Avancerad rengörbarhet

Avancerade rengöringsmetoder, desinficerings- och tvättmetoder för takabsorbenter i krävande miljöer

Korrosion

Alla Ecophon-bärverkssystem har utvecklats för att möta de grundläggande kraven på korrosion, specifika produkter uppfyller högre krav.

Miljöpåverkan

Livscykelanalyser av Ecophon-produkter utförs i enlighet med ISO 14040 och ger en transparent överblick över vår miljöpåverkan.

Brandsäkerhet

Här hittar du information om brandkrav för undertak, brandsäkerhet, brandprovning och klassificering av produkter

Fuktbeständighet

Undertaksproducenter måste säkerställa att undertaket har tillräcklig hållfasthet för att kunna bära sin egen vikt och eventuellt en extra punktlast när det är installerat.

Slagtålighet

Slagtåligheten för Ecophons produkter testas enligt EN 13964:2014 (Undertak) och DIN 18032-3 (Väggabsorbenter).

Inomhusluftkvalitet

VOC-innehållet i Ecophon-produkter testas av externa laboratorier i enlighet med europeiska bestämmelser.

Belysning

Belysningsegenskaper för Ecophon-anpassade belysningsprodukter.

Mekaniska egenskaper

Mekaniska egenskaper inklusive lastkapacitet och de allmänna riktlinjerna för både Ecophons bärverk och undertak.

Mögel- och bakterieresistens

Ecophons produkter testas för att säkerställa att de inte utgör någon naturlig grogrund för mögel och bakterier.

Ythållfasthet

För att säkerställa att ytan håller för upprepad rengöring är vissa Ecophon-produkter certifierade enligt ISO 11998:2006.

Termisk komfort

Samspelet mellan akustik och modern kylteknik, såsom TABS (Termiskt Aktiva Bjälklag System) och kylsystem.

Ljuseffektivitet

Det visuella utseendet och ljuset påverkar rummets övergripande utseende och känsla.