Man sitting on the ground and acoustic ceiling in the sky stairing up at

Kulörer och ytskikt

Varför ytskiktet är viktigt

Ett akustiktak är ofta den största sammanhängande ytan i ett rum. Detta innebär att det kommer att påverka inte bara hela utseendet och känslan av interiören, men också slutanvändarnas välbefinnande. Ecophon har därför utvecklat olika typer av ytskikt och i olika kulörer för att passa de flesta typer av miljöer.

Välj nedan för att läsa mer om de olika ytskikten, kulörmöjligheter och produkttillgänglighet.