Rummet påverkar ljudet

På väg från källan till hörselkanalen påverkas ljudet av rummet och dess inredning samt av huvudets och ytterörats form. Dessa faktorer påverkar hur ljudet kommer att uppfattas.

När ljudet har gått in i örat och tagits emot av hörselsinnet, är det fysiologiska och psykologiska faktorer som påverkar hur vi uppfattar det. Enskilda preferenser ändrar vår slutliga bedömning av ljudet.

Illustration of Japanese earmodel

Hörselupplevelsen är mångdimensionell med flera olika ljudkomponenter som är viktiga för hur ljud uppfattas. Ljudnivå, efterklang och tydlighet är några exempel. Även psykologiska faktorer som inställning till ljud och stresstålighet spelar en roll.