Akustiska öar och bafflar

Illustration av rum med akustisk ö

 

Användningen av frihängande absorbenter ger flexibilitet och en mängd akustiska lösningar på problem relaterade till akustisk design. Där frihängande enheter används för att förbättra dålig akustik, ger frihängande enheter fördelen av spridningseffekter, med en större yta av de absorberande fälten som exponeras för ljudfältet. Båda effekterna kan användas för att öka de ljudabsorberande egenskaperna.

I stora, bullriga miljöer såsom kontor med öppen planlösning, restauranger, köpcentra etc., kan frihängande enheter installeras nära arbetsplatsen eller andra platser där det behövs akustisk behandling för kommunikation, koncentration eller vila. Sådana områden kan vara, till exempel, reception och informationsdiskar eller restauranger.

I lokaler där ett heltäckande absorberande tak inte kan användas, t.ex. där bjälklaget används för att kyla byggnaden eller där det finns stora ljusinsläpp, är akustiska öar och bafflar ett sätt att skapa acceptabla ljudmiljöer. Öarna kan antingen vara vertikala bafflar eller horisontellt nedpendlade absorbenter.

Akustiska öar och bafflar kan också användas i miljöer där heltäckande undertak inte ger tillräcklig absorption. Genom att komplettera med frihängande öar eller bafflar, kan ljudmiljön förbättras genom en minskning av ljudnivån och en minskad ljudutbredning.

Med frihängande enheter, är den akustiska effekten:

• Ljudreducering i närheten av frihängande enheter
• Ökad taluppfattbarhet och C50
• Tidig Efterklang (EDT)
• Ökad riktad hörsel

I öppna planlösningar kan frihängande enheter användas som ett komplement till heltäckande akustiska tak. Genom att installera frihängande enheter över arbetsplatser kommer även ljudutbredningen att minska samt avskildhet mellan arbetsgrupper öka.


De subjektiva effekterna av frihängande enheter är:

• Ökad tal och lyssningskomfort
• Minskad stress och stressrelaterade symptom
• Mindre röstansträngning
• Lättare att koncentrera sig

När frihängande öar används över arbetsplatser bör absorbenterna installeras så lågt och nära arbetsplatsen som möjligt, vilket ökar den ljuddämpande effekten. De frihängande enheterna bör täcka arbetsområdet, gärna med en liten överlappning.

Högt monterade öar

 

Lågt monterade öar

  

Vid användning av frihängande enheter som ett komplement till heltäckande akustiska tak, är det ofta bättre att dela upp dem i mindre installationer och fördela dessa över hela takytan än att montera större öar i taket. Uppdelning i mindre enheter kommer att öka brytningseffekt och bidra till ett mer diffust ljudfält.

Om en arbetsplats är nära reflekterande väggar, är rekommendationen att använda väggabsorbenter som ett komplement till de frihängande enheterna.

Frihängande enheter ökar förmågan att lokalisera ljudkällor i närheten av arbetsplatsen. Detta ökar känslan av kontroll och skapar en mindre stressig miljö.