Ljudabsorptionsklasser

Ljudabsorptionsklasser

1. Absorptionsklass A 
2. Absorptionsklass B
3. Absorptionsklass C
4. Absorptionsklass D

 

5. Absorptionsklass E
6. Oklassificerade
7. Frekvens Hz
8. αp Praktisk absorptionskoefficient

Absorptionsdiagrammen visar den praktiska ljudabsorptionskoefficienten αp i enlighet med den internationella standarden EN ISO 11654. Samma standard definierar även den vägda ljudabsorptionsfaktorn αw samt ljudabsorptionsklasserna som vi anger för produkterna.

Absorptionsklasserna betecknas A-E, där absorptionsklass A har den högsta ljudabsorptionen. En angiven totalhöjd (tkh) måste alltid anges för en viss ljudabsorptionsklass.

ASTM standard C 423 anger två olika enskilda värden, NRC (Noise Reduction Coefficient) och SAA (Sound Absorption Average).

Båda värdena beräknas som ett genomsnitt över frekvensområdena (250-2000 Hz respektive 200-2500 Hz.

 
Total konstruktionshöjd (tkh)

1. Rummets yta
2. Total konstruktionshöjd (tkh)
3. Ljudabsorbent

Alla typer av ljudabsorptionsvärden och kurvor måste åtföljas av en siffra som anger den totala konstruktionshöjden av monteringen (tkh).

Ljudabsorptionssiffror utan motsvarande tkh är ofullständiga och kan inte användas för jämförelser.

 

OBS!


Angivna absorptionskoefficienter samt brandegenskaper försämras vid ommålning av absorbenterna.