Undersök människors akustiska önskemål

Det är viktigt att kunden förstår aktiviteterna som byggnadens användare ägnar sig åt och de akustiska behov som bör prioriteras.
  • Vad gör de i byggnaden?
  • Hur använder de den?
  • Hur lär man ut på just denna skola?
  • Är eleverna unga eller gamla?
  • Använder de ett problembaserat tillvägagångssätt i undervisningen som innefattar diskussioner, grupparbete och individuellt arbete? Detta kan ha stor påverkan på valet av rumsakustisk strategi och lösningar. 
  • Kommunicerar kontorsarbetarna mycket eller utför de oftast arbete som kräver koncentration?
  • Är det viktigt att patienterna garanteras avskildhet och att privata samtal inte kan uppsnappas?

Beroende på vad som pågår i rummen kan man behöva ge olika prioritet till rumsakustiska egenskaper som ljudnivå, efterklangstid eller taluppfattbarhet. Detta påverkar också vilka rumsakustiska egenskaper som bör användas för att göra en riktig utvärdering av rummets akustik.

  

Kom ihåg:

  • Det är viktigt att kunden förstår aktiviteterna som byggnadens användare ägnar sig åt och de akustiska behov som bör prioriteras.

  • Beroende på vad som pågår i rummen kan rumsakustiska egenskaper som ljudnivå, efterklangstid eller taltydlighet behöva prioriteras annorlunda och detta påverkar vilka rumsakustiska parametrar som ska användas.