Efterklangstid

Reverberation Time. Room acoustic descriptors.

Efterklangstiden definieras som tiden det tar för ljudet att minska med 60 dB. För att fastställa denna tid används olika delar av klangkurvan.

Måtten T20 och T30 brukar kallas "sena efterklangstider" eftersom de mäter i den senare delen av kurvan. EDT kallas "tidig efterklang" och anses bättre spegla hur vi uppfattar klang i rummet.

När Early Decay Time (EDT) mäts används ett intervall på 10 dB.

Vid T20 används ett intervall på 20 dB. När man fastställer T20 startar inte utvärderingen förrän efter att ljudnivån redan har minskat med 5 dB.

Vid T30 används ett intervall på 30 dB, och även här börjar utvärderingen efter att ljudnivån har minskat med 5 dB.

Om klangkurvan är rak ger EDT, T20 och T30 alla samma värde. I praktiken är klangkurvan sällan rak (streckade linjen) vilket betyder att egenskaperna skiljer sig åt.

Uppfattat
attribut

 

Objektiv egenskap

 

Beteckning

 

Enhet

 

Förklaring

 

Standard

Efterklangstider

 

Mäter hastigheten med vilken ljudet försvinner i ett rum.