Rumsakustiska parametrar

Efterklang är den vanligaste parametern för mätning av ljud. När man skapar en bra ljudmiljö inomhus finns det fler parametrar som måste övervägas, som ljudstyrka, ljudutbredning och taltydlighet.