Joakim Freij

Hjälpa till och se att organisationer, föreningar och andra verksamheterJAF bild inuti text.jpg
utvecklas i rätt riktning, det har bidragit till att jag i dag uppskattar jobbet som konceptutvecklare på Ecophon mer än jag kanske hade gjort om jag inte klivit in i byggbranschen 2013 eller engagerat mig i fastigheter och byggnader. Jag har jobbat med entreprenörer, arkitekter, fastighetsbolag och kravställningarna under många år.

Först när man förstår vikten av vad allt ljud vi hör gör med oss, så börjar man påverka sin situation!

Inte tänkte jag väl när jag stod längst fram på AC/DC-konserter på 80- och 90-talen att det skulle ha någon praktisk påverkan eller betydelse för mig i mitt jobb i framtiden, men min förståelse är mycket bättre nu än den var då.

Förmånen att få informera, utbilda och se hur nöjd mottagaren blir efter att förkovrat sig inom akustikens underbara värld är ett privilegium. I byggbranschen är miljö och akustik två mycket högt prioriterade områden. För mig går det hand i hand då inomhusmiljön med aspekter som ljud, ljus och luft är något som bör beaktas i mycket tidiga skeden för att skapa de byggnader som vi människor verkligen vill jobba och leva i.

Ljudet som vi lever med hela tiden är inget vi tänker på, men är definitivt något vi måste förhålla oss till och fundera över vad det gör med oss i vår vardag.

Att arbeta 8 timmar i dåligt akustiska miljöer eller i god akustisk miljö kan vara skillnaden mellan att orka med fritiden eller inte.

format_quote

Ljudet som vi lever med hela tiden är inget vi tänker på, men är definitivt något vi måste förhålla oss till och fundera över vad det gör med oss i vår vardag

Kontakta mig om du behöver hjälp, inspiration eller guidning kring akustiken, joakim.freij@ecophon.se