Maria Quinn

Maria QuinnMin resa in i den akustiska världen började sent i livet! Ljud var väl ingenting jag funderade över även om jag arbetade som sjuksköterska på en Hjärtintensiv-avdelningen, här larmar det konstant och det gällde att vara på tårna! Samtidigt någonstans fanns en medvetenhet om hur störda och oroade både patienterna och deras anhöriga blev av larmen, men ofta också av avsaknaden av en motåtgärd av personalen. Vi visste ju vad larmen betydde och nä det inte behövdes en åtgärd men för den utsatte var detta enormt stressande!

Som Konceptutvecklare för goda ljudmiljöer inom vården har jag nu betydligt mer kunskap om hur ljudmiljön påverkar personalens arbetsmiljö och deras välmående och prestation på jobbet. Forskning visar också den stora påverkan ljud har på patienterna, inte bara hur störd sömnen blir. Frekvensen av störningar i form av ljud på våra sjukhus är ofta häpnadsväckande stor – dygnet runt! De tekniktäta områdena som operation och intensivvård är speciellt utsatta.

Samtidigt får vi mer och mer kunskap om psyko-akustik som lär oss hur vår hjärna tolkar och omtolkar ljudimpulser. Det ger oss ett ansvar att sprida kunskapen ut till de som blir påverkade; personalen, patienterna och anhöriga. Ljudmiljön går att påverka med rätt material och design, lovar!

format_quote

En god ljudmiljö påverkar både patienter och personal

 

Kontakta mig om du behöver hjälp, inspiration eller guidning kring akustiken, maria.quinn@ecophon.se och följ mig gärna på sociala medier.