Klang

Illustration of long reverberance in a church

Klang är kopplat till hastigheten med vilken ljudenergi försvinner i ett rum. Ett omöblerat rum med hårda ytor, så som en kyrka, uppfattas som att den har mer klang än ett välmöblerat vardagsrum.

Lång klang

 

Kort klang