Ljudutbredning

Ljudnivån minskar när avståndet från ljudkällan ökar. Rummets design (form, möblering, ytskikt, etc.) påverkar i vilken grad ljudnivån minskar med avståndet

 

Tal på 1 m avstånd


 

Tal på 4 m avståndTal på 8 m avstånd


Ljudutbredning

För att beteckna ljudutbredning finns det en parameter som beskriver hur mycket ljudnivån minskar när avståndet fördubblas. Denna parameter beskriver hur mycket den avvägda talnivån avtar per fördubbling av avståndet. Denna parameter betecknas D2,S. Den mäts i dB och avgör lutningen på kurvan för ljudutbredning. 

En annan parameter är röstljudnivån vid 4 meter Lp,A,S,4m som också mäts i dB, den visar hur hög röstljudnivån är vid 4 m från ljudkällan.
Målvärdena för ett bra akustiskt förhållande i ett öppet kontorslandskap är enligt ISO 3382-3: D2,S ≥ 7 dB, Lp,A,S,4m ≤ 48 dB.

Articulation ClassKomfortavstånd rc

Förutom de parametrar som anges i ISO 3382-3, kan komfortavståndet (rc) beräknas. Komfortavståndet motsvarar avståndet vid vilken ljudnivån faller till en förutbestämd acceptabel komfortnivå (Lc). Rekommendationen är att titta på när nivån har minskat med 10 dB från den typiska ljudnivån i ett kontorslandskap på en meters avstånd från talaren. Genom att veta parametrarna D2,S och Lp,A,S,4m ges komfortavståndet av:

 rc = 4x10 0.3(Lp,A,S,4m - Lc) / D2,S 

Om komfortnivån för ljudnivån Lc väljs att vara 48 dB(A), det vill säga 10 dB under den typiska ljudnivån som är 58 dB (A) vid 1 meter i ett kontorslandskap, då är komfortavståndet (rc) lika med 4 meter. En minskning av ljudnivån med 10 dB motsvarar ungefär en halvering av den subjektivt upplevda ljudstyrkan

Articulation Class (AC) är en klassificering av undertak enligt deras förmåga att bidra till akustisk avskildhet mellan arbetsplatser. Denna metod ger mätningar av de ljudreflekterande egenskaperna hos undertak använda tillsammans med skärmar. Ju högre AC värde på ett undertak, desto effektivare är det på att minska ljudutbredningen

Upplevd egenskap

Objektiv beskrivning

 Beteckning

Enhet

Förklaring

Standard

Ljudutbredning

Grad av minskning av ljudtrycksnivån per fördubblad sträcka.

Grad av minskning av A-vägda ljud-trycksnivå från tal, D2,S

D2,S

dB

Mäter hur mycket röstljudnivån minskar när avståndet från ljudkällan fördubblas.

ISO 14257 33823

Ljudutbredning

A-vägda ljudtrycksnivån för tal vid 4 meter Lp,A,S,4m

Lp,A,S,4m

dB

Mått på rummets bidrag till röstljudnivån vid 4 meters avstånd från ljudkällan.

ISO 14257 33823

Ljudutbredning

Articulation Class

AC

 Index  

Klassificering av undertak i enlighet med deras förmåga att bidra till avskildhet i kontor med öppna planlösningar.

ASTM E 1110 (2001)