Ljudstyrka

Ljudstyrkan är den nivå på vilken vi upplever ljud. Ett rum med hårda ytor ger en högre ljudnivå än ett rum med absorberande ytor.

 

Hög nivåLåg nivå


Den uppmätta styrkan anger ljudnivån i det verkliga rummet jämfört med ljudnivån i ett rum utan eko med samma ljudkälla. Mätningen visar hur rummets reflektioner påverkar ljudnivån.

 
Ljudstyrka i verkligt rum.
 
Verkligt rum 
 
Ljudstyrka uppmätt i ekofri kammare
 
Ekofri kammare 
 
Uppfattat attribut
Objektiv egenskap
Beteckning
Enhet
Förklaring
Standard
Styrka
Mått på rummets bidrag till ljud- eller bullernivån från en ljudkälla.