Stegljudsisolering

Stegljudsisolering avser att minska ljudet från fotsteg från människor som går på ett golv. Det bestäms av stegljudsnivån i rummet nedanför. Ett undertakssystem kan användas för att förbättra stegljudsisoleringen och därför minska stegljudsnivån. Förbättringar är alltid kopplade till en viss typ av golvstruktur

Stegljudsnivå värden

Förbättring av laboratorievärden ΔLn,w enligt ISO 140-8 och ISO 717-2 

Förbättring Produkt

9-11 dB

Focus

14-15 dB

Master

15-18 dB

Combison Uno / Combison Duo / Combison dB

22-28 dB

Combison Uno / Combison Duo / Combison dB +
Combison XR

 

Förbättringarna är kopplade till ett homogent betonggolv av normal tjocklek (160-200 mm) och med en plastmatta.