Envägs ljudisolering

 

Installationer i utrymmet mellan bjälklaget och det nedpendlade undertaket, såsom rör- och kanalsystem med tillhörande spjäll och reglerdon, kan ge upphov till buller. I dessa fall kan ett ljudisolerande undertakssystem användas för att begränsa bullret till acceptabla nivåer i rummet nedanför.

Ljudisoleringsvärden, envägs

Laboratorievärde Rw enligt ISO 140-3 och ISO 717-1

Produkt Laboratorievärde Rw

Combison Duo A

32 dB

Combison Duo E   

33 dB

Combison Uno A

27 dB

Combison Uno Ds

28 dB

Combison db A

21 dB

 

För att kunna avgöra bullernivån från en ljudkälla i mellantaksutrymmet, måste man subtrahera undertakets ljudisolering (dB) från ljudkällans styrka (dB) i alla frekvenser.