Ljudisolering mellan rum med systemväggar

Om mellanväggar inte går ända upp till bjälklaget skapas en horisontell transmissionsväg för ljudet via utrymmet ovanför undertaket. I de här fallen har traditionella undertak ofta otillräcklig ljudisolering. Här behövs speciella akustiska taksystem som har extra ljudisolerande egenskaper.

Ett heltäckande undertak väljs för att uppnå maximal flexibilitet. Men dessa konstruktioner ger lägre ljudisolering jämfört med konstruktioner där mellanväggar tillåts gå igenom undertaket eller når ända upp till bjälklaget. 

Vid beräkning av luftljudsisolering:

  • bedöm hela konstruktionen

  • notera att fältvärden är lägre än laboratorievärden

Laboratorievärde/fältvärde

I praktiken kan fältvärdet på ljudisoleringen mellan rum (R′w) beräknas vara 5-8 dB lägre än det lägsta laboratorievärdet för det pendlade undertaket respektive mellanväggarna. Detta beror på det faktum att flanktransmissioner kan förekomma samt att installationsdetaljer kanske inte är helt perfekt utförda.

Värden på ljudisolering mellan rum

Laboratorievärdet Dn,f,w enligt ISO 10848-2 och utvärdering enligt EN ISO 717-1.
OBS: Absorbent storlek 1200x600 ger ca 1-2 dB högre värden.

D n,f,w

Produkt och storlek

43 dB

Combison Duo A, 600x600 mm

39 dB

Combison Duo E, 600x600 mm

43 dB

Combison Uno A, 600x600 mm

41 dB

Combison Uno Ds, 600x600 mm

42 dB

Combison A, db 42, 1200x600 mm

28 dB

Master A, 1200x600 mm

29 dB

Master E, 1200x1200 mm

31 dB

Master Ds, 600x600 mm

 

Förbättring av laboratorievärdet Dn,f,w vid komplettering av Combison Barrier eller Combison XR.

 Förbättring Produkt

+4

Combison + 1x40 Barrier

+8

Combison + 2x40 Barrier

+3

Combison + 2x1200 XR

+6

Combison + 100% XR

 Observera att fältvärdet kommer att vara 5-8 dB lägre är laboratorievärdet.

 

Rekommendationer

 
 

Exempel på olika ljudläckage/transmissioner mellan rum.

För att få en rimlig integritet rekommenderar vi att normala kontor har en ljudisolering mellan angränsande rum på R'w = 35 dB. Detta kräver ett undertak med ett laboratorievärdet Dn,f,w  > 40 dB.

Det allmänna tillvägagångssättet är att kombinera ett ljudisolerande undertak med mellanväggar som åtminstone har samma ljudisoleringsvärde i ett laboratorium. Andra överföringsvägar, d.v.s. ventilationssystem, bör ha ett ännu bättre ljudisoleringsvärde.

De värden som används för undertak och mellanvägg bör även omfatta eventuella installationer i dem såsom belysning, ventilationsaggregat, dörrar och fönster. Det är av avgörande betydelse för att förhindra läckage på grund av t.ex. ofullständigt förseglade anslutningar mellan skiljeväggen och flankerande ytor, genomgående kabelränna eller öppningar kring olika konstruktions detaljer.