Vertikal luftljudsisolering

Luftljudsisoleringen av ett bjälklag kan förbättras med hjälp av ett undertakssystem. Uppmätt ljudisolering är den samma oberoende om man mäter från rummet under till rummet ovanför eller i den andra riktningen. Förbättringar är alltid relaterade till bjälklagets uppbyggnad.

Vertikala luftljudsisoleringsvärden 

Förbättring av luftburen ljudisolering mätt i laboratorie ΔRw enligt ISO 140-3 och ISO 717-1: 

Förbättring  

Produkt

4-5 dB

Focus

6-9 dB

Master

7-11 dB

Combison Uno / Combison Duo / Combison dB

12-16 dB

Combison Uno / Combison Duo / Combison dB +
Combison XR

 

Förbättringen förutsätter ett homogent betonggolv av normal tjocklek (160-200 mm) belagd med en plastmatta.