Raumakustik verbessern

Bra akustik betyder något överallt

Idag tillbringar vi upp till 90 % av vår tid inomhus. Är det inte dags att vi upplever en naturlig ljudmiljö där också?

En idealisk ljudmiljö inomhus

Akustikens betydelse uppskattas inte tillräckligt. Ljud påverkar oss i det dagliga livet och det vetenskapliga stödet för att förbättra våra ljudmiljöer inomhus är väldokumenterat.

Exakt vad är då en idealisk inomhusmiljö för människor? Det är en miljö baserad på hur vi upplever ljud utomhus. Människans hörsel är naturligt anpassad till en miljö utomhus, utan ljudreflektioner från tak och väggar.

Därför jobbar vi på Ecophon alltid mot att efterlikna de akustiska egenskaper som finns i naturen till inomhusmiljöer. Vi vill optimera inomhusutrymmen till vårt naturliga sätt att höra, så att tal och ljud blir lättare att höra och förstå. Detta förbättrar både prestanda och välbefinnande.

Hur?

Oftast börjar det med taket. Ett akustiktak från vägg till vägg är det enklaste sättet att få in en stor ljudabsorberande yta i ett rum och är vanligtvis det bästa sättet att minska ljudstyrka, förkorta efterklangstiden, öka taltydligheten samt övergripande hörselkomfort.

Men för en verklig optimal ljudmiljö behöver du sannolikt olika typer av ljudabsorbenter placerade strategiskt i rummet - väggmonterade och fristående absorbentskärmar är bara två av många exempel. Med andra ord
är en helhetssyn det bästa sättet att minska den totala ljudnivån och ljudutbredningen i ett rum. Ecophon är här för att hjälpa.


201119_ecophon_0658.jpg