När det gäller akustisk design är det en fördel om olika utföranden och förändringar i en byggnad kan utvärderas objektivt. För detta ändamål finns ett antal mätbara rumsakustiska mått definierade. Dessa mått kan användas för att formulera rumsakustiska krav och för att kontrollera effekten av olika akustiska åtgärder i ett rum. Naturligtvis vore det önskvärt att enbart ha ett mått som fungerar i alla rumstyper. Men verkligheten ser annorlunda ut; hörandet är flerdimensionellt vilket i sig kräver flera olika mått.