För att inte störas av ljudet i ett annat rum, oavsett om rummet ligger intill eller på våningen ovanför, så är konstruktionen sådan att ljudet hindras från att gå över till det andra rummet. Detta behöver inte vara en massiv betongplatta eller vägg. Ljudisolering avser förmågan hos ett byggelement eller en byggnadskonstruktion att minska ljudöverföringen. Det finns i huvudsak två typer av ljudisolering - luftljudsisolering och stegljudsisolering. Det är viktigt att komma ihåg att den svagaste länken i konstruktionen har en stor inverkan på den totala ljudisoleringen. Det är t.ex. mycket viktigt att undvika läckage mellan konstruktionselement.