Industri

Arbetare vid transportbandet

I en bullrig produktionsmiljö med höga hygienkrav behöver du en bra akustiklösning som också är lätt att rengöra.

När hygienkrav är en nyckelfaktor har många produktionsmiljöer en typisk uppbyggnad bestående av raka, hårda ytor och ibland större öppna utrymmen. Detta kan generera mycket höga ljudnivåer och ekoeffekter, vilket kan skapa både säkerhets- och hälsorisker. Ecophon erbjuder akustiklösningar för olika slags produktionsmiljöer med höga hygienkrav.

Ecophon erbjuder akustiklösningar för olika slags produktionsmiljöer med höga hygienkrav

Välj vilken typ av område du är intresserad av och hitta rätt produkt: