När renlighet är nyckeln

På grund av höga rengörbarhetskrav består produktionsmiljön inom dryckesindustrin oftast av kala, hårda ytor. Buteljeringslinjer, fyllningslinjer och transportband i kombination med hårda och öppna ytor genererar mycket höga bullernivåer och ekoeffekter.

Detta kan skapa både säkerhets- och hälsorisker i en produktionsmiljö som kräver uppmärksamhet och koncentration. Samtidigt får inte det akustiksystem som är installerat ha en negativ påverkan på hygienen. Ecophon Hygiene™ erbjuder ljudabsorbenterande undertak med ytskikt som är stänktåliga och fettresistenta.

Utmaning

  • Sänka ljudnivån på grund av maskiner och hårda ytor
  • Minska ljudutbredning i öppna utrymmen

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande tak för att sänka ljudnivån
  • Använd bafflar där ett heltäckande tak inte är möjligt
  • Använd väggabsorbenter för att minska ljudutbredningen i öppna utrymmen

Produktrekommendation

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Rengörbarhet Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
Smutsresistent, våtavtorkning 1 g/v. Hygiene Performance Plus A (Connect C3)   -  -
Smutsresistent, högtryckstvätt 2 ggr/år. Hygiene Performance Plus A (Connect C3 Hygiene Performance Baffle (Connect C3 Hygiene Performance Wall (Connect C3
Smuts, fett och kemiskt resistent, daglig högtryckstvätt. Hygiene Advance A
(Connect C3)
Hygiene Advance Baffle
(
Connect C3)
Hygiene Advance Wall
(
Connect C3)