Mindre buller - högre koncentration och fokus

För att underlätta rengöring inom elektronikindustrin så har väggar, golv och tak hårda ytor. I kombination med kontinuerligt bakgrundssurr och ett irriterande väsande från luftutrustning påverkas de anställda negativt, vilket minskar koncentrationen och sänker produktiviteten. Samtidigt måste det akustiksystem som är installerat uppfylla de stränga kraven för renrumsklassificering och måste även följa ISO 14644-1 standarden med hänsyn till luftpartikelhalterna.

Utmaning

  • Minska kontinuerligt bakgrundsbrus
  • Följa de strikta kraven för renrumsklassificering

Lösning

Installera ett Ecophon Hygiene™ -system i taket för att minska ljudnivån.

Produktrekommendation

Nedan finner du en lista över rekommenderade produkter. Besök den produktsida som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Rengörbarhet Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
ISO class 5-9 
Partikelavvisande, våtrengöring 1 gång/vecka
 -  -
ISO class 3-9
Kemiskt resistent, inkapslad produkt, daglig våtrengöring
 -  -