Kontrollerade miljöer med strikta hygienkrav

Renhållning av lokaler i läkemedelsproduktion är mycket viktig. Hårda, kala ytor och material i kombination med höga mekaniska processer skapar dock en bullrig miljö. Samtidigt måste alla installerade ljudabsorberande system möta de höga hygienkrav som ställs och uppfylla GMP klassificeringar (Good Manufacturing Practice).

Utmaning

  • Sänka ljudnivån

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande tak från Hygiene-familjen för att minska ljudnivån, samtidigt som du uppfyller hygienkraven. Hygiensystemen uppfyller de strängaste kraven på utsläpp, och absorbenten motverkar tillväxten av mikroorganismer.  
  • Hygiene Protec är lämpligt för laboratoriemiljöer och ger ett slätt tak utan några horisontella spår där partiklar kan samlas.

Produktrekommendation

Nedan finner du en lista över rekommenderade produkter. Besök den produktsida som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Område och rengöringskrav Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
Förpackning, lagring. Partikelavvisande, desinficerbar och veckovis våtavtorkning. Hygiene Protec A

 -  -
Laboratorium, kontroll. Partikelavvisande, desinficerbar och veckovis våtavtorkning.

Hygiene Protec Ds
(dolt bärverk)

 

 -  -
GMP-klass A till D. Partikelavvisande, desinficerbar och veckovis våtavtorkning.

Hygiene Protec Air A
Hygiene Protec Ds
(dolt bärverk)

 -  -
GMP-klass A till D. Kemiskt resistent, inkapslad absorbent, daglig våtavtorkning/desinficering. Hygiene Advance A 
(Connect C3)
 -  -