Förbättra den akustiska miljön i köksutrymmen utan att kompromissa med rengörbarheten.

Frying pan

Restaurang och storkök är arbetsplatser med hög ljudnivå och slammer som kan påverka de anställda negativt, orsaka trötthet, stress och kommunikationssvårigheter. Restaurang och skolkök ligger ofta i anslutning till matplatsen och slammer från köket kan störa gästerna. Samtidigt måste varje akustiksystem som är installerat möta de höga rengörbarhetskraven.

Utmaning

  • Säkerställa att kraven på rengöring uppfylls
  • Sänka ljudnivån i köket
  • Minska ljudöverföringen från köket
  • Säkerställa taltydlighet i köket

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande tak från Hygienefamiljen för att sänka ljudnivån i köket.
  • Montera Hygiene väggabsorbenter för att öka taltydligheten och minska ljudöverföringen.
  • Om möjligt, placera väggabsorbenter i närheten av ljudkällorna

Produktrekommendationer

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Område och krav Undertakslösning Frihängande enheter Vägglösningar
Förberedelse, förvaring, portionering.
Fläckskydd, högtryckstvätt 2/år.

Hygiene Performance Plus A
(Connect C3)

 - Hygiene Performance Wall
(Connect C3
Stekning och kokning.
Smuts, fett och kemisk resistens, daglig högtryckstvätt.
Hygiene Advance A 
(Connect C3)
 - Hygiene Advance Wall (Connect C3)