Akustiken i idrottshallen måste vara bra för gruppsamarbete och lagarbete, annars kan man inte höra instruktioner eller varningar eller kommunicera med varandra. Ljudnivåerna måste vara så låga som möjligt för att undvika eko, så att människor kan tala i normal ton och ändå göra sig hörda.

Utmaning

  • Sänka ljudnivån
  • Förbättra taluppfattbarheten genom att ta bort ljud som studsar mellan väggarna

Lösning

  • Använd ett slagtåligt ljudabsorberande tak med mycket goda absorptionsegenskaper
  • Komplettera med slagtåliga väggabsorbenter på två intilliggande väggar

Produktrekommendation 

Nedan finner du en lista över rekommenderade produkter. Besök den produktsida som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

 Produktkombination Total akustisk prestanda Slagtålighet /Hållbarhet  Undertaksytskikt
Tak: Super G Plus A  
Vägg: Akusto Wall/Super G
5 5 Super G
5 4 Super G


Rekommendationen ovan är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5 där 5 är den högsta poängen.