Simhallsanläggningar har ofta en väldigt livlig och bullrig miljö, där ljudet studsar mellan de hårda ytorna i golv, tak och väggar och sprider sig över vattenytan.

Man får inte heller glömma att dessa miljöer också är arbetsplatser. Simlärare måste kunna instruera sina elever och badvakter behöver snabbt kunna registrera ett rop på hjälp eller en incident som skulle kunna få allvarliga konsekvenser.

Det ställs höga krav på produkter som används i poolområden. Det är därför mycket viktigt att använda bärverk och tillbehör som är korrosivitetsklassat enligt ISO 12944; C4 i poolområden och C3 i duschområden.

Utmaning

  • Konstant hög ljudnivå.
  • Stora öppna utrymmen där ljudet sprids fritt.
  • Dålig taltydlighet.
  • Hög luftfuktighet, höga temperaturer, klor och risk för direkt vattenstänk.

Lösning

  • Använd ett heltäckande ljudabsorberande tak.
  • Komplettera med väggabsorbenter överallt där det är möjligt, dock minst på två intilliggande väggar.
  • Komplettera med frihängande absorbenter där ett heltäckande tak inte är möjligt.
  • Använd lösningar som tål vatten, klor, hög luftfuktighet och höga temperaturer. 

 Produktrekommendationer

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

 Område Undertak  Vägglösningar Frihängande absorbenter

Bassäng (Connect C4)

Hygiene Performance A

Hygiene Performance Ds

Hygiene Advance A

Akusto Wall C Akutex HS

Hygiene Performance Baffle

Solo Square Akutex HS

Solo Rectangle Akutex HS

Solo Circle Akutex HS

Dusch
(Connect C3) 

Hygiene Advance A

Hygiene Performance A

N/A

N/A