Det viktigaste i ett klassrum för både lärare och elever är taltydlighet - både i traditionell undervisning och vid grupparbeten. 

Om ett klassrum har dålig akustik inträffar detta:

 • lågfrekventa ljud kommer att förvränga talet
 • ljud kommer att studsa mot tak och väggar och skapa ekon
 • ljudnivån kommer att öka
 • elever och lärare måste höja sina röster för att höras

Detta gör att både lärare och elever känner sig trötta och ofokuserade. 

Utmaning

 • Minska ljudnivåerna
 • Minimera lågfrekvent bakgrundsljud
 • Säkerställa taltydligheten
 • Förhindra skapandet av ekon
 • Säkerställa tal- och lyssnarkomforten

Lösning

 • Använd ett ljudabsorberande tak med mycket bra absorptionsegenskaper i talets frekvensområde och särskilt de låga frekvenserna
 • Lägg till väggabsorbenter på den bakre väggen vid traditionell katederundervisning, och på två intilliggande väggar vid gruppundervisning. Akusto Wall C Extra Bass med extra basfrekvensabsorption kommer att ge den största fördelen för den akustiska miljön.
 • Lägg till en tal-reflekterande zon i undertaket ovanför läraren vid traditionell katederundervisning

Produktrekommendation 

 Produktkombination Låg
frekvens
(125 HZ)
Total akustik prestanda Slagtålighet/
Hållbarhet 
Ytskikt
Tak: Master (inkl. Extra Bass)
Vägg: Akusto Wall
5 5 3  
Tak: Master Rigid (inkl. Extra Bass och Master Rigid/gamma)
Vägg: Akusto Wall
5 5 5 Förstärkt Akutex FTTM
Tak: Gedina + Extra Bass (inkl. Gedina/gamma) 
Vägg: Akusto Wall
5 5 3 AkutexTM T
Tak: Gedina
Vägg: Akusto Wall
3 3 3 AkutexTM T

 


Rekommendationen ovan är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5, där 5 är den högsta poängen. Gamma ytan används vid talreflekterande- zoner.