Katederundervisning och lärande

Det viktigaste i ett klassrum för både lärare och elever är taltydlighet - både i traditionell undervisning och vid grupparbeten. 

Om ett klassrum har dålig akustik inträffar detta:

 • lågfrekventa ljud kommer att förvränga talet
 • ljud kommer att studsa mot tak och väggar och skapa ekon
 • ljudnivån kommer att öka
 • elever och lärare måste höja sina röster för att höras

Detta gör att både lärare och elever känner sig trötta och ofokuserade

Utmaning

 • Minska ljudnivåerna
 • Minimera lågfrekvent bakgrundsljud
 • Säkerställa taltydligheten
 • Förhindra skapandet av ekon
 • Säkerställa tal- och lyssnarkomforten

Lösning

 • Använd ett ljudabsorberande tak med mycket bra absorptionsegenskaper i talets frekvensområde och särskilt de låga frekvenserna
 • Lägg till väggabsorbenter på den bakre väggen vid traditionell katederundervisning, och på två intilliggande väggar vid gruppundervisning
 • Lägg till en tal-reflekterande zon i undertaket ovanför läraren vid traditionell katederundervisning

Produktrekommendation 

 Produktkombination Låg frekvens (125 HZ) Total akustisk prestanda Slagtålighet / hållbarhet  Inomhus - luftkvalitet Undertaks-ytskikt
5+ 5+ 3 5 Akutex™ FT
och Vägg: Akusto Wall
5 5 5 5 Förstärkt Akutex™ FT
Tak: Master och Vägg: Akusto Wall 4 5 3 5 Akutex™ FT


Rekommendationen ovan är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5, där 5 är den högsta poängen. För inomhusluftens kvalitet motsvarar siffran 5 Franska VOC A + och California Emission Regulation standard och siffran 4 motsvarar Franska VOC A och M1 (Finska Emission Classification of Building Materials). Gamma ytan används vid talreflekterande- zoner.