Inomhusluft och skolarbete

Barn andas mer än vuxna och är därför mer känsliga för gifter i luften. Att förbättra inomhusluftskvaliteten i skolorna kommer att gynna eleverna till att förbättra sina resultat.

Children in schoolMiljögifter som finns i luften (både inomhus och utomhus) kommer att nå barn vid högre interna doser än vuxna på grund av att:

  • Barn andas mer luft per kilo kroppsvikt än vuxna i vila
  • Barn tenderar också vara mer fysiskt aktiva än vuxna 

Flera studier har visat att om luftkvaliteten i klassrum förbättras, kan även barnens skolarbete förbättras.

Studierna har tittat på effekten på barns prestanda vid olika ventilationsgrader: 

  • Den fart som barnen utförde numeriska och språkbaserade uppgifter på, förbättrades avsevärt när tillförselhastigheten på uteluften ökade.
  • Prestationen av skolarbetet när det gäller snabbhet, skulle öka med ca 8 % vid en fördubbling av luftomsättningen.

Det finns några saker du kan göra för att minska risken för en dålig inomhusluftkvalitet.

Naturligtvis kan du förbättra ventilationen, men vi på Ecophon tycker det är bättre att ta bort utsläppskällan. Att använda byggmaterial med låga utsläpp kommer att minska föroreningarna i luften och kan därför ha samma positiva effekt på barns skolarbete som förbättrad ventilation skulle ha.

Genom att välja Ecophon akustiktak får du inte bara utmärkta akustiska egenskaper.

Du bidrar också till en god inomhusluftkvalitet tack vare våra lågemitterade akustiska produkter. 

akustiklösningar för utbildning