Korridorer och allmänna ytor används ofta till flera olika aktiviteter. De används både som studiemiljöer och samtidigt ska människor förflytta sig där mellan klassrummen ofta under prat och stoj. Ljudet från dessa aktiviteter kommer att spridas över hela utrymmet och kan också tränga in i angränsande klassrum. 

Utmaning

  • Minska ljudnivåerna
  • Förhindra att ljud sprider sig

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande undertak med bra ljudabsorption och med en hög effektivitet i att reducera ljudutbredning
  • Lägg till väggabsorbenter där det behövs och är möjligt

Produktrekommendation

 Produktkombination Total akustisk prestanda Slagtålighet / hållbarhet  Undertaks-ytskikt
5 5 Super G
5 4 Förstärkt Akutex™ FT
Tak: Focus
Vägg: Akusto Wall
5 3 Akutex™ FT

Rekommendationen ovan är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5, där 5 är den högsta poängen.