I stora föreläsningssalar är det viktigt att lärarens röst reflekteras så att det når hela publiken tydligt. För att uppnå detta bör det vara så lite distorsion som möjligt från ekon och bakgrundsbrus, speciellt lågfrekvent ljud från ventilation, projektorer och annan teknisk utrustning skall beaktas.

Vid denna typ av lokal bör akustiker konsulteras.

Utmaning

  • Förbättra taltydlighet
  • Förbättra lyssnarkomfort
  • Ta bort ekon

Lösning:

  • Använd ett ljudabsorberande undertak med exceptionella absorptionsegenskaper för alla talfrekvenser
  • Skapa en talreflekterande zon i taket där föreläsaren normalt står
  • Montera väggabsorbenter på den bakre väggen
  • Kombinera med väggabsorbenter på sidoväggarna

Produktrekommendation

  

Produkt-
kombination
Låg frekvens (125 HZ) Total akustisk prestanda Slagtålighet/
Hållbarhet 
Undertaksytskikt
5 5 3 Akutex™ FT
3 4 3 Akutex™ T
Tak: Focus
Vägg: Akusto Wall
4 4 3 Akutex™ T


Rekommendationen är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5 där 5 är den högsta poängen. Gammaytan bör användas för den talreflekterande zonen.