I stora föreläsningssalar är det viktigt att lärarens röst reflekteras så att det når hela publiken tydligt. För att uppnå detta bör det vara så lite distorsion som möjligt från ekon och bakgrundsbrus, speciellt lågfrekvent ljud från ventilation, projektorer och annan teknisk utrustning skall beaktas.

Vid denna typ av lokal bör akustiker konsulteras.

Utmaning

  • Förbättra taltydlighet
  • Förbättra lyssnarkomfort
  • Ta bort ekon

Lösning:

  • Använd ett ljudabsorberande undertak med exceptionella absorptionsegenskaper för alla talfrekvenser
  • Skapa en talreflekterande zon i taket där föreläsaren normalt står
  • Montera väggabsorbenter på den bakre väggen
  • Kombinera med väggabsorbenter på sidoväggarna

Produktrekommendation

  

Produktkombination Lågfrekvens (125 HZ) Total akustisk prestanda Slagtålighet/
hållbarhet
 
Inomhusluftkvalitet Undertaksytskikt
5 5 3 5 Akutex™ FT


Rekommendationen är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5 där 5 är den högsta poängen. För inomhusluftens kvalitet motsvarar siffran 5 Franska VOC A + och California Emission Regulation standard, och siffran 4 motsvarar Franska VOC A och M1 (Finska Emission Classification of Building Material). Gamma ytskikt används för talreflekterande zon.

 

Om högtalarsystem används är det viktigt att det anpassas till de individuella behoven hos varje auditorium eller föreläsningssal.