De vanligaste aktiviteterna i den här typen av utrymmen är olika typer av grupparbeten. Om akustiken inte hanteras på rätt sätt, kommer ljudet att spridas över hela utrymmet och stör alla andra klasser och grupper. Detta kommer att leda till en uppbyggnad av störande ljud, och i synnerhet lågfrekvent ljud, vilket gör att eleverna måste höja sina röster vilket i sin tur ger eskalerande ljudnivåer. Allt detta skulle leda till en plats där eleverna har svårt för att fokusera och där lärare har svårt för att hjälpa och instruera eleverna.

Utmaning

  • Reducera ljudnivåerna
  • Förhindra att ljud sprider sig över hela utrymmet
  • Förbättra taltydligheten

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande undertak med bra absorptionsegenskaper inom frekvenserna för tal
  • Använd väggabsorbenter bredvid så många gruppsittplatser som möjligt

Produktrekommendation   

Produkt-kombination

Låg frekvens (125 HZ) Total akustisk prestanda Slagtålighet/ Hållbarhet  Undertaks-
ytskikt
5 5 3 Akutex™ FT
5 5 3 Akutex™ T
Tak: Gedina
Vägg: Akusto Wall
3 3 3 Akutex™ T

Rekommendationen ovan är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5, där 5 är den högsta poängen.