Gemensamma utrymmen såsom allrum, aktivitetsrum och matsalar är vanliga i äldreomsorgen.

Vanliga ljudkällor i dessa utrymmen är slammer från porslin, diskmaskiner och TV-apparater och folk som pratar. Vid alla typer av utrymmen inom äldreomsorgen, är det viktigt att tänka på att de boende ofta har hörselnedsättningar i mer eller mindre grad.

Utmaning

  • Säkerställa god taltydlighet genom att minska ekon och förhindra ljudnivåer från att stiga
  • Alla ska kunna uppfatta vad som sägs, genom att förbättra lyssningskomforten 

Lösning

  • Använd ljudabsorberande undertak med de bästa absorptionsegenskaper vid alla frekvenser
  • Förbättra lyssnarkomforten för personer med hörselnedsättning genom att ta hänsyn till prestandan även vid låga frekvenser (125 Hz)
  • Installera väggabsorbenter på två intilliggande väggar för att hindra ekon i alla riktningar och för att förbättra taltydligheten ytterligare

Akustiska omständigheter 

Taltydlighet, ljudnivåer.

Rekommenderade produkter för gemensamma utrymmen 

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
Master  - Akusto Wall A 
Hygiene Clinic A   Akusto Wall C
Hygiene Clinic E