Telefonsamtal är ett viktigt och snabbt sätt att göra upp affärer eller svara på frågor. Men om du har en telefonintensiv support- eller säljteam har du mycket människor i samma lokal som talar i telefon samtidigt. Det innebär att en hel del röstljud sprids i alla riktningar, vilket resulterar i ökande ljudnivåer och nedsatt taluppfattbarhet via telefon.

Utmaning

  • Minska ljudnivåer
  • Förbättra taltydligheten
  • Minska störningar mellan kollegor och att hindra ljud från att sprida sig till andra områden

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande tak med de bästa absorptionsegenskaperna för alla frekvenser
  • Lägg till ljudabsorberande skärmar som delar in människor i mindre grupper
  • Lägg till väggabsorbenter på så stora väggytor som möjligt

Akustiska aspekter

Ljudnivå, störningar mellan arbetsplatser, taluppfattbarhet via telefon och ljudutbredning

Produktrekommendations

För bästa resultat rekommenderar vi att kombinera lösningar från listan nedan. Besök produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Undertakslösningar Vägglösningar
Master Akusto Wall A
Focus Akusto Wall C