Våra åtaganden

Ecophon co-workers in conference room talking and laughing

 

Värderingar som förenar oss

Inom Saint-Gobain har vi starka värderingar och övertygelser som mynnar i respekt för andra och för miljön. De "etiska reglerna för uppträdande och handling" vägleder oss i vårt arbete, oberoende av befattning eller var vi arbetar. 

Miljö, hälsa och säkerhet

Miljö och säkerhet är prioriterade områden för oss. Vi värnar våra medarbetares trivsel och hälsa genom att ständigt förbättra vår arbetsmiljö. Läs mer om hur vi arbetar med Miljö, hälsa och säkerhet här. 

Ett hållbart löfte

Vårt löfte ΄A sound effect on people΄ är kärnan i våra ansträngningar och innebär att vi ska minska vår miljöpåverkan och utveckla hållbara produkter med samma passion och engagemang som vi tillför vår affärsverksamhet generellt. Vi räknar med personalens samarbete så att vi uppnår detta mål tillsammans.

Vi arbetar för en cirkulär ekonomi – där vi tillverkar och marknadsför lösningar som bidrar till en hälsosam arbetsmiljö i harmoni med naturen – både som vår plikt och som en tillväxtmöjlighet för vår verksamhet. Vår ambition är att möta de elementära utmaningarna i vår värld genom att minska avfall, energianvändning och CO2-utsläpp. Att alltid välja komponenter med låg miljöpåverkan samt att öka både förnybart och återvunnet material i våra produkter.