Textil, film och metallytskikt

Välj ytskikt nedan för att läsa mer och se produkttillgänglighet.

Kulörtillgänglighet

Texona för väggar, Super G och Ecophon Steel är tillgängliga i flera olika kulörer. Sombra finns endast i svart och övriga i vit.