Textil- och filmytskikt

Välj ytskikt nedan för att läsa mer och se produkttillgänglighet.

Kulörtillgänglighet

Ecophon Texona och Ecophon Textile är tillgängliga i flera olika kulörer. Sombra finns endast i svart och övriga i vit.