Textil, film och metallytskikt

Dessa ytskikt är uppkallade efter den produkt de används på. Välj ytskikt nedan för att läsa mer och se produkttillgänglighet.

Kulörtillgänglighet

Texona för väggar, Super G och Ecophon Steel är tillgängliga i flera olika kulörer. Sombra finns endast i svart och övriga endast i vit.