Textil- och filmytskikt

Dessa ytskikt är uppkallade efter den produkt de används på. Välj ytskikt nedan för att läsa mer och se produkttillgänglighet.

Kulörtillgänglighet

Texona (för väggar och skärmar) och Super G är tillgängliga i flera olika kulörer. Sombra finns endast i svart och övriga endast i vit.