Akutex™ FT ytskikt

Akutex™ FT är ett modernt ytskikt som finns i flera olika kulörer och för de flesta produkter. Standardkulörerna finns i 20 attraktiva kulörer, inspirerade av naturen.

Akutex™ FT ytskikt i kombination med glasullskärnan ger:

  • optimal ljudabsorption
  • mindre än hälften av den genomsnittliga porstorleken jämfört med Akutex™ T 
  • en mer smutsavvisande produkt
  • ett ytskikt som är lättare att rengöra

Akutex™ FT tillgänglighet

Akutex™ FT finns i ett brett utbud av kulörer för produkterna listade nedan:

Akutex FT colour range

The NCS colour circle

Välj din egen kulör

Förutom standardkulörerna på denna sida kan Ecophon även producera takabsorbenter i de flesta kulörer i NCS standardkollektion.

Vänligen kontakta din lokala tekniska support för mer information om icke-standardiserade kulöralternativ.     

Förstärkt Akutex™ FT

Förstärkt Akutex™ FT (endast som White Frost) är tillgänglig på Ecophon Master™ Rigid akustiktak. Den förstärkta Akutex™ FT ytan är en sandwichkonstruktion som i kombination med glasullskärnan erbjuder ett mer slagtåligt undertak samtidigt som det bibehåller optimal ljudabsorption och estetisk design.

Obs! Kulörerna kan variera något mellan olika tillverkningstillfällen. Återgivningen av kulörer varierar mellan bildskärm och verklighet.