Akutex™ HP

Akutex™ HP ceiling products

Akutex™ HP är ett målat partikelavstötande ytskiktYtan har hög motståndskraft mot de vanligaste rengörings- och desinfektionsmedel. Det är avsett för miljöer där det finns krav på låga utsläpp av partiklar och där det krävs tillfällig våtavtorkning och/eller desinfektion

Produkttillgänglighet

Akutex™ HP är tillgänglig för:

Ecophon Hygiene™ Protec A C1
Ecophon Hygiene Protec™ Ds
Ecophon Hygiene Protec™ Air A

Kulörtillgänglighet

     
Akutex HP colour

 

White 0500
Närmaste NCS färgprov S 0500-N
Ljusreflektion 84 %.