Akutex™ HS

Akutex™ HS är ett målat, vattenskyddat och fläcktåligt ytskikt för hygienapplikationer med höga krav på våtrengöring.

Ytskiktet har hög motståndskraft mot de vanligaste rengöringsmedlen och desinfektionsmedlen. Det är därför lämpligt i miljöer där det finns risk för luftföroreningar och där våtrengöring ofta krävs, som t.ex: 

  • Simhallar
  • Duschutrymmen
  • Livsmedelsindustrin
  • Storkök
  • Bryggeri- och mejeriindustrin

Produkttillgänglighet 

Akutex™ HS finns tillgänglig för följande produkter:

Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
Hygiene Performance Plus A Hygiene Performance Baffle Akusto Wall C Akutex HS
Hygiene Performance A Solo Square Akutex HS Hygiene Performance Wall
Hygiene Performance Ds Solo Rectangle Akutex HS  
  Solo Circle Akutex HS  

 Kulörtillgänglighet

Akutex HSWhite 500
Närmaste NCS färgprov S 0500-N
Ljusreflektion 84 %