Akutex™ T

Akutex™ T product

Akutex™ T är ett välbeprövat ytskikt med ett klassiskt utseende, som i kombination med glasullskärnan erbjuder optimal ljudabsorption.

Det är ett poröst ytskikt som tillåter nästan 100 % av ljudenergin att tränga in i och absorberas av glasullskärnan. Ytskiktet är en avgörande faktor i systemet utgör en klass A absorberande. Ytskiktet är en avgörande komponent i en klass A absorbent.

Den höga ljusreflektionen (84 %) innebär att Akutex™ T kan leda till en kostnadseffektiv och mer energieffektiv belysning.

Produkttillgänglighet och kulörer

Akutex™ T är tillgänglig för:

För dessa produkter är Akutex T endast tillgänglig i vit kulör

     
  White 500
Närmaste NCS-färgprov S 0500-N, 
84 % ljusreflektion.