Akutex™ TH

Akutex™ TH surface ceiling products

Akutex™ TH är ett ytskikt för Hygiene applikationer med måttliga rengöringskrav. Det är ett målat, rengöringsbart ytskikt avsett för miljöer där nedsmutsning kan uppstå och där städning eller desinfektion regelbundet krävs. Våtavtorkning är vanligast, men lågtryckstvätt 2 ggr/år är även tillämpbart.

Produkttillgänglighet

Akutex™ TH är tillgänglig för: 

Kulörtillgänglighet

     
Akutex TH surface colour

 

White 010
Närmaste NCS färgprov S 0502-Y
Ljusreflektion 84%.